OŚRODEK DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI NEUROROZWOJOWYMI
24-100 Puławy, ul. Eustachiewicza 3, poniedziałek-piątek: 7.30-20.00 tel. 81-888-55-77

Ośrodek realizuje wielospecjalistyczną kompleksowa rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego zagrożenia ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.
Zapraszamy na REHABILITACJĘ DZIECI metodą NTD Bobath i VOJTY z certyfikowanymi terapeutami!

W Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Neurorozwojowymi realizujemy świadczenia:

 

opieka lekarska rehabilitacyjna,
opieka lekarska pediatryczna ,
rehabilitacja fizjoterapeutyczna,
rehabilitacja poprzez ergoterapię i terapie zajęciową - czytaj więcej
terapia w Sali Świata - czytaj wiecej
opieka logopedyczna,
opieka psychologiczna,
rehabilitacja z zakresu integracji sensorycznej (SI) - czytaj więcej
masaże,
zabiegi fizjoterapeutyczne,
hydroterapia.

Kadra:
kierownik mgr fizjoterapii i pedagogiki terapeutycznej Anna Woźniak

Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści:
spec. rehabilitacji medycznej,
spec. pediatrii;
psychologowie,
psycholog kliniczny,
fizjoterapeuci,
certyfikowani terapeuci integracji sensorycznej II°,
certyfikowani terapeuci NDT Bobath i Bobath dla dorosłych,
neurologopedzi,
logopedzi,
pedagodzy terapeutyczni, specjalni i pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Do ośrodka kierowane są dzieci m.in. z:

- grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
- z wrodzonymi wadami układu nerwowego np.: przepukliny oponowo - rdzeniowe, małogłowia, wrodzone wodogłowie,
- z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
- z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
- z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu ( z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
- z zespołami aberracji chromosomów ( w tym zespołem Downa),
- z trwałymi uszkodzeniami narządu ruchu w tym (dziecięce porażenie mózgowe, miopatie zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób zapalnych i urazowych OUN,
- zaburzeniami integracji sensorycznej,
- z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
- z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

FACEBOOK