Zakład fizjoterapii i masażu. www bio-relax.pl
sala swiata

sala swiata

Sala Doświadczania Świata

 

     Pierwsze Sale Doświadczania Świata (Snoezelen słowo to oznacza - węszyć i obwąchiwać oraz drzemać, być w półśnie, gapić się) powstały w latach siedemdziesiątych, w Holandii. Ta idea pracy terapeutycznej została rozpropagowana na cały świat.

 

     Przebywając w Sali Doświadczania Świata poddawani jesteśmy stymulacji zmysłów przy pomocy całej gamy bodźców. W Sali panuje specyficzna atmosfera odprężenia i relaksu. Aktywują się zmysły wzroku, słuchu, dotyku a także węchu. W utrzymaniu takiego stanu pomocna jest muzyka, dźwięki, gra świateł, zapachów, ruch wody, ciepło oraz wiele innych bodźców.


     Światłowody, wodospady i tunele świetlne, projektory z pierścieniami obrazu, lampy do aromatoterapii, lampy plazmowe, tapety UV, kolumny wodne, kule lustrzane, łóżko wodne itp. to jedne z pomocy wykorzystywanych w Sali Doświadczania Świata.

 

     W wyniku prowadzonego działania terapeutycznego można uzyskać efekt odprężenia, relaksu i wyciszenia. Pod kontrolą terapeuty osoba poddawana terapii poprzez kierowane stopniowanie bodźcami stymulacyjnymi uzyskuje motywację do działania i poznawania.


 
     Sale Doświadczania Świata stwarzają doskonałe warunki pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności, dziećmi, osobami

w podeszłym wieku, niewidomymi, pacjentami oddziałów psychiatrycznych itp. Terapii w Sali Doświadczania Świata poddawane są osoby

z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, pacjenci dotknięci różnego rodzaju chorobami psychicznymi, zaburzeniami mowy, depresjami, nerwicami, zaburzeniami emocjonalnymi, czy nadpobudliwi.

 

W Sali Doświadczania Świata rozbudzane są uśpione zmysły, co pozwala na nowe inne postrzeganie świata.

Bio-Relax ul. Zielona 28a 24-100 Puławy
tel./fax 81-886-39-02