Ośrodek Dla Dzieci Z Zaburzeniami Nuerorozwojowymi
  24-100 Puławy, ul. Eustachiewicza 3, tel. 81-888-55-77,
  poniedziałek-piątek: 7.30-20.00


  Ośrodek ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) podczas pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, instruktażu w kwestii zaleceń postępowania rehabilitacyjnego.  

  Konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby (nie rodzica), które przyprowadza i pod opieką której przebywa dziecko w Ośrodku.

  Prosimy o powiadamianie (przynajmniej dzień wcześniej) o nieobecności dziecka na terapii, aby umożliwić umówienie w to miejsce innego oczekującego na zabiegi.

   

   

  Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku:

  1. do 7 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;
  2. od 8 do 18 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ( dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25 roku życia.

   

  Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku dziennym w szczególności kierowane są osoby:

  1. z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
  2. z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
  3. z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
  4. z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
  5. z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
  6. z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
  7. z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
  8. z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
  9. z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

   

  W naszym Ośrodku dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią logopedyczną, neurologopedyczną, psychologiczną, terapią zajęciową.

   

  Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego może wystawić:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
  • lekarz następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej.

   

  Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym dla jednego pacjenta wynosi do 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Copyright © 2016 by Bio-Relax. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie logotypy użyte na stronie należą do ich właścicieli i mają charakter jedynie informacyjny.
  FACEBOOK
  Real time web analytics, Heat map tracking